Sosyal Pazarlama İle Para Kazan

?

Amaç temelli pazarlama olarak anılan sosyal pazarlama, en yalın şekliyle doğrudan ticari hedefleri olmayan bir tanıtım ve pazarlama yöntemidir. Sosyal pazarlama, geçtiğimiz yüzyılda literatürde kendisine yer bulmaya başlamış ve özellikle sağlık, eğitim gibi sosyal alanlarda uygulanmaya başlamıştır. Günümüzde hükûmetlerarası örgütler, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarınca bilfiil uygulanmaktadır.

Sosyal pazarlama, sunulan ürün veya hizmete ihtiyaç duyanların belirlenmesiyle başlayan bir süreçtir. Bilindik ticari pazarlama yöntemlerinde olduğu gibi güvenilirliği sağlama oldukça önemlidir ve ayrıca doğru iletişim sağlanması da bundan ötürü ayrı bir öneme sahiptir.

Doğrudan ticari pazarlama yöntemlerinde olduğu gibi ürün veya hizmetin ne olduğu, fiyatı, indirimi ya da kampanyası gibi ayrıntılar da sosyal pazarlamada bulunmaktadır. Farkı ise, toplumsal temelde ihtiyaç sahiplerine dönük olmasıdır. “İhtiyaç sahipleri” ile kastedilen sadece maddi boyutu ifade etmemektedir. Bu, soyut şeyler için de kullanılabilir. Örneğin bir ilaç firmasının yeni bir hastalıkla ilgili bilgilendirici mesajlar veya reklamlar yayınlaması da bu bilgiye daha önce sahip olmayanlar için bir hizmettir. Bir zincir restoran markasının ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi göndermesi veya sağlıklı beslenmeyle ilgili seminer, konferans veya benzer etkinliklere sponsor olup katkı sağlaması da toplumsal bir hizmet olarak okunmaktadır.

Sosyal pazarlama ticari olsun veya olmasın doğrudan ekonomik bir getiri sağlamamaktadır. Dolaylı katkısı, orta ve uzun vadede etkili olabilir. Marka bilinirliği gibi olumlu etkileri bulunmaktadır. Sponsorluğa benzetilecek olsa da, tam olarak aynı değildir. Sponsorlukta maddi destek sunup reklam yayını esas alınırken, sosyal pazarlamada doğrudan eyleme dahil olunması gerekir. Böylece toplum çıkarına dönük bir eylemde bulunulur.

Sosyal Sorumluluk

Girişimcilere, genç girişimcilere veya kadın girişimcilere daha fazla olanak tanıyan e-ticaret siteleri veya KOSGEB gibi kurum ve kuruluşlar sosyal sorumluluk konusunda ideal ve somut örneklerdir. Her ne kadar KOSGEB özelinde doğrudan bir fayda bulunmasa da, bu tip girişimcilere destek olan e-ticaret sitelerinin bilinirliği artmakta ve tüketiciler nezdinde tercih edilme ihtimalleri yükselmektedir. Kısacası sosyal sorumlulukla yapılan sosyal pazarlama sayesinde tüketiciler tatmin edilirken kısa vadede olmasa bile uygulayıcılar da çıkar sağlayabilmektedir.

ALS Vakfı tarafından yaratılan sosyal sorumluluk ve bilinçlenme kampanyası sosyal pazarlama konusunda başarılı olmuş örneklerden birisidir. Hem toplumu ALS hastalığı konusunda bilinçlendirerek sosyal sorumluluk görevi yerine getirilmiş hem de vakfa olağandan daha yüksek tutarda bağış toplanmış ve vakfın varlığından haberi olmayanlara ulaşılabilmiştir. Reklamlarıyla dikkatleri sürekli çekmeyi başaran Coca-Cola tarafından ürünlerin üstüne yaygın olan insan isimlerinin yazılması gibi aracı ve yöntemi farklılık gösteren sosyal pazarlama yöntemleri de kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir